Preparació d'exàmens oficials

Durant tot el curs oferim cursos específics de preparació per als següents exàmens oficials:

Examen Oficial de Llengua Japonesa
Nihongo Noryoku Shiken (Noken), JLPT

Es tracta d’un examen de nivell de llengua japonesa estandaritzat a nivell internacional i reconegut mundialment, dirigit a persones que no siguin parlants natius de la llengua.

Hi ha 5 nivells: JLPT1, JLPT2, JLPT3, JLPT4, JLPT5. El nivell més baix és el JLPT5 i el més alt el JLPT1.

Es fa cada any el primer diumenge de desembre a Barcelona.
Els cursos de preparació per a l’examen es fan de setembre a desembre.
Es fan pràctiques simulades d’examen amb testos reals de convocatòries anteriors i kikitori (comprensió oral). També s’orienta l’alumne sobre quins Kanjis, vocabulari i gramàtica li caldrà estudiar per a l’examen i es fan les explicacions i resolució de dubtes necessaris.Examen Oficial de Llengua Xinesa per a adults
HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì)

Es tracta d’un examen de nivell de llengua xinesa estandarditzat a nivell internacional i reconegut mundialment, dirigit a persones adultes que no siguin parlants natius de la llengua. Hi ha 6 nivells d’HSK escrit i 3 d’oral, i els exàmens escrits i orals són independents (la matrícula es fa per separat). El nivell HSK4 equival al First Certificate of English (University of Cambridge), mentre que el més alt (HSK6) equival al Proficiency (Certificate of Proficiency English, University of Cambridge).

Es fa cada any cap al maig/juny a Barcelona.
Els cursos de preparació per a l’examen es fan de març a juny, tot i que recomanem preparar-se per als exàmens des de principi de curs, el setembre.
Es fan pràctiques simulades d’examen amb testos reals de convocatòries anteriors i àudios de comprensió oral. També s’orienta l’alumne sobre quins caràcters, vocabulari i gramàtica li caldrà estudiar per a cada nivell de l’examen i es fan les explicacions i resolució de dubtes necessaris.Exàmens oficials de xinès per a nens i adolescents
–YCT– (Young Learners Chinese Test)

Es tracta d’uns exàmens de nivell de llengua xinesa estandarditzat a nivell internacional i reconegut mundialment, destinats específicament a estudiants de primària i secundària. Tenen 4 nivells: YCT 1, YCT 2, YCT 3, YCT 4 i el més alt d’ells (YCT4) equival al PET (Preliminary English Test, University of Cambridge –l’anterior al First Certificate–).

Es fan cada any cap al novembre a Barcelona.
Els cursos de preparació per a l’examen es fan durant el segon semestre de curs (febrer-juny), amb possibilitat de fer-los intensivament durant el mes de juliol, tot i que recomanem preparar-se per als exàmens des de principi de curs, el setembre anterior.
Es fan pràctiques simulades d’examen amb testos reals de convocatòries anteriors i àudios de comprensió oral. També s’orienta l’alumne sobre quins caràcters, vocabulari i gramàtica li caldrà estudiar per a cada nivell de l’examen i es fan les explicacions i resolució de dubtes necessaris.Examen Oficial de Llengua Coreana
Test Of Proficiency In Korean (TOPIK)

Es tracta d’uns exàmens de nivell de llengua coreana estandarditzat a nivell internacional i reconegut mundialment, dirigit a persones adultes que no siguin parlants natius de la llengua. Tenen 3 nivells: inicial, intermedi i superior.

Es fa cada any a la tardor (setembre/octubre) a Barcelona.
Aquests cursos de preparació per a l’examen es fan durant el segon semestre de curs (febrer-juny) amb possibilitats de fer-los intensivament durant el juliol, tot i que recomanem preparar-se durant tot el curs per a l’examen (des del setembre de l’any anterior).
Es fan pràctiques simulades d’examen amb testos reals de convocatòries anteriors i comprensió oral. També s’orienta l’alumne sobre el vocabulari i gramàtica que li caldrà estudiar per a l’examen i es fan les explicacions i resolució de dubtes necessaris.Exàmens oficials d’Anglès

De la Universitat de Cambridge

 • Young Learners (YL): Starters, Movers, Flyers.
 • Key English Test (KET)
 • Preliminary English Test (PET)
 • First Certificate of English (FCE)
 • Certificate of Advanced English (CAE)
 • Certificate of Proficiency English (CPE)
 • Business English Certificate (BEC): Preliminary, Vantage, Higher
 • International Legal English Certificate (ILEC)

Dels Estats Units

 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
 • Test of English for International Communication (TOEIC)
 • International English Level System (IELTS)
Més informació →