La importància d'aprendre idiomes

Actualment l’anglès és imprescindible: forma part del currículum escolar des de ben aviat i s’exigeix també a nivell universitari com a requisit per a obtenir el Grau. Per això és important adquirir un bon nivell d’anglès des de ben petits i anar obtenint, a mesura que es va avançant en l’aprenentatge, un certificat que acrediti els coneixements que va assolint l’alumne. Però no sols això, sinó aconseguir també parlar-lo amb fluïdesa i sentir-se còmode utilitzant-lo per tal que sigui realment una bona eina de comunicació. Per això, en les nostres classes posem èmfasi en la pràctica oral i en l’ensenyament d’un anglès que permeti una comunicació eficaç. A mesura que van avançant en els diversos cursos, els nostres alumnes tenen professors d’orígens diferents, per tal que puguin comprendre i practicar els accents britànic, americà i d’altres.

Les llengües orientals en els últims anys han anat guanyant molt de terreny i algunes –com el xinès– es comencen a introduir als currículums escolars i de secundària com a assignatures optatives en algunes comunitats autònomes. Són llengües que, si bé tenen una dificultat inicial més gran que les altres, són molt atractives i ens permeten apropar-nos a cultures molt riques, alhora que ens obren un ventall més gran d’oportunitats professionals i personals. La importància de començar de ben petits l’aprenentatge de qualsevol idioma es fa encara més evident en aquestes llengües, ja que l’esforç inicial que requereixen per a assimilar la seva fonètica, comprendre’n l’estructura i el funcionament dels ideogrames és molt més profitós en aquesta primera etapa, en què es treballa a partir de materials visuals, jocs i pràctiques orals de manera que l’alumne les va assimilant de forma natural. Durant els anys que fa que fem classes d’aquestes llengües ens hem trobat sempre amb un alumnat altament motivat, element essencial per a obtenir bons resultats en l’aprenentatge, i aquest és un feedback molt enriquidor tant per als alumnes com per al professorat.

El francès, l’alemany i el rus són llengües amb molt de potencial i que cada vegada tenen més demanda com a complement curricular de l’anglès. Especialment aquests últims anys la demanda de rus ha incrementat notablement en el sector laboral.

Més informació →