Cursos de xinès

Nivells: inicial a xinès 6, preparació de diversos nivells dels exàmens oficials de llengua xinesa per a adults i nens –HSK i YCT–. Xinès per a nens i per a adults.


Xinès per a adults

El pla d’estudis de xinès s’estructura en 6 anys i es treballa tant l’oral com l’escrit (caràcters xinesos). Estudiem el xinès oficial (mandarí, pequinès). L’enfocament és pràctic i posem especial èmfasi en la comunicació oral. Les classes es complementen amb referències culturals.

El curs comença amb un especial èmfasi en els tons xinesos i la pronunciació bàsica. Es va explicant tot seguit la gramàtica (en castellà en els primers cursos i introduint més xinès a mesura que es va avançant) i es posa en pràctica amb exercicis i pràctiques orals en parelles o grups. També es fan exercicis de comprensió oral amb el CD del llibre. S’introdueixen els caràcters xinesos des de bon principi. Periòdicament es fan petits controls tant de gramàtica com de caràcters, així com alguns exercicis o redaccions de deures.

Quant als materials, s’utilitzen els diferents nivells del llibre El chino de hoy, i es complementa amb alguns temes del llibre Integrated Chinese i d’altres materials. Algunes classes es complementen amb recursos d’Internet projectats a la pissarra, com ara fragments de vídeos de situacions reals o pel·lícules, exercicis específics de gramàtica o d’escriptura de caràcters xinesos, etc.

Llibres de Xinès utilitzats a Nipponia

A més a més, activitats com l’intercanvi de cartes amb la Xina permet a l’alumnat practicar xinès fora de classe, mentre aprèn sobre cultura xinesa i fa noves amistats.

Quan el professor considera que el grup o alumne particular està preparat per a presentar-se a un examen oficial, els recomana que s’hi presentin. Aleshores es dediquen unes quantes classes a preparar l’examen oficial, amb materials específics.

Existeixen en xinès uns exàmens oficials anomenats HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì ). Es tracta d’un examen de nivell de llengua xinesa estandarditzat a nivell internacional i reconegut mundialment, dirigit a persones adultes que no siguin parlants natius de la llengua. Hi ha 6 nivells d’HSK escrit i 3 d’oral, i els exàmens escrits i orals són independents (la matrícula es fa per separat). El nivell HSK4 equival al First Certificate of English (University of Cambridge), mentre que el més alt (HSK6) equival al Proficiency (Certificate of Proficiency English, University of Cambridge).

Oferim cursos específics de preparació de cada nivell de l’Examen Oficial de Llengua Xinesa –HSK–, que es fa cada any cap al maig/juny a Barcelona. Aquests cursos de preparació per a l’examen es fan de març a juny, tot i que recomanem preparar-se per als exàmens des de principi de curs, el setembre.

Es fan pràctiques simulades d’examen amb testos reals de convocatòries anteriors i àudios de comprensió oral. També s’orienta l’alumne sobre quins caràcters, vocabulari i gramàtica li caldrà estudiar per a cada nivell de l’examen i es fan les explicacions i resolució de dubtes necessaris.

Informem constantment els nostres alumnes sobre beques i concursos de llengua xinesa que sovint permeten fer estades a la Xina.


Sabies que...

El xinès mandarí és la llengua oficial de la República Popular de la Xina (l'estat més poblat del món); una de les quatre llengües oficials de Singapur i una de les sis llengües oficials de l'Organització de les Nacions Unides. També es parla a Indonèsia i Malàisia, i l'entenen a San Francisco i São Paulo o Londres. Es tracta de la llengua més parlada del món. La seva història es remunta almenys 3500 anys enrere, i la seva invenció s'atribueix tradicionalment a un savi antic anomenat Ts'ang Chieh, que fou ministre de l'emperador groc, Huangdi, en l'època anterior a la dinastia Shang. El xinès és la llengua en què està escrit el Llibre de les mutacions o I ching  (també conegut com a Yiking) i és la que va emprar Confuci per redactar les seves Analectes, Laozi el seu Daodejing (o Tao te king) i Tsun Zu, L'art de la guerra.

Tot i la seva dificultat llegendària, es tracta d'una llengua més fàcil d'aprendre del que hom podria pensar a primera vista.

Com diu un proverbi xinès:
世上无难事,只怕有心人
No hi ha res impossible per la persona que s'ho proposa.

De fet, la gramàtica xinesa és molt senzilla, tant, que de vegades s'ha suggerit que no en té. El mandarí no té flexió verbal i els noms no tenen ni gènere ni una forma plural o singular. Així, per exemple, la paraula rèn (home) no canvia, tant si significa un home o deu homes. Tampoc no hi ha regles d'ortografia. A més, molts caràcters xinesos estan simplificats, de manera que molts d'ells s'escriuen amb menys traços que els caràcters tradicionals. La simplificació, que fou impulsada pel govern comunista, ha estat una de les claus de la lluita contra l'analfabetisme a la Xina. Avui, tots els llibres, revistes i diaris s'imprimeixen en caràcters simplificats.

També cal tenir en compte que els anomenats radicals, que són com les arrels de les paraules (n'hi ha uns 240), es repeteixen en moltes d'elles, la qual cosa facilita notablement l'aprenentatge de la llengua xinesa. Per exemple, les paraules mā (mare), mèi (germana petita), yāo (bruixa), i mèi (bonica) comparteixen la mateixa arrel, que significa "dona" (nŭ).

A part dels caràcters, els xinesos també fan servir un sistema oficial de transcripció anomenat pinyin (拼音). Consistent en un alfabet com el nostre, s'utilitza avui a la Xina per ensenyar la llengua als analfabets i als nens que comencen l'escola. D'aquí que ens pugui servir com a ajuda per llegir els caràcters i resulti molt útil per aprendre la fonètica. Així podem saber, per exemple, que 一 (el número 1) es pronuncia yī, i que 二 (el número 2) es pronuncia èr.

Curiosament, la paraula mandarí no prové del xinès. Els portuguesos que comerciaven amb la Xina al s. XVII no tenien permès aprendre el xinès i, com que no sabien com es deien els funcionaris, els van anomenar mandarim, que prové del sànscrit mantrin ("conseller").

人 - rén (home)
女 - nŭ (dona)

A banda d'això, cada vegada existeixen relacions més estretes entre la Xina i el nostre país, tant en el terreny econòmic com cultural i d'altres. Per exemple, Espanya i Xina van signar el 2005 acords per promocionar les inversions creuades, cosa que ha intensificat les seves relacions bilaterals (notícia de cinco días de 15.11.2005). També el 2004 va aparèixer la primera traducció directa del Quixot al mandarí (唐吉柯德), mentre que l’Instituto Cervantes més gran de tot el món està situat a Beijing (també anomenada Peking, que significa, per cert, la "capital del nord"). Finalment, l'any 2007 va ser l'Any d'Espanya a la Xina. Les relacions entre ambdós països no han parat d’intensificar-se.

Per això, i per l'extraordinari desenvolupament de la Xina, el xinès mandarí és una de les llengües que desperten més interès actualment a Occident i una de les més estudiades.


Xinès per a nens

El pla d’estudis de xinès infantil s’estructura en 6 anys. Recomanem començar com més aviat millor, preferiblement des dels 3 anys.

En aquesta primera etapa ens concentrem en el xinès oral, introduint els tons xinesos per tal que els nens s’hi familiaritzin com més aviat millor. Aquest és un dels elements que més costen en l’aprenentatge del xinès com a adults i en canvi els nens hi tenen molta facilitat i troben divertit practicar els diferents tons perquè ho associen amb el cant.

A mesura que van comprenent més el xinès oral anem introduint el xinès escrit, explicant el funcionament dels caràcters xinesos, sovint amb una història sobre l’etimologia del caràcter que en facilita molt l’aprenentatge.

Els nens en aquestes edats solen tenir molta curiositat per llengües tan diferents de la seva com el xinès, i estan molt receptius a aquestes diferències. Aprendre un caràcter, una paraula nova o una expressió o salutació esdevé com un joc i per això les aprenen amb tanta facilitat. També tenen molta memòria visual i això facilita enormement la memorització dels caràcters xinesos. Gaudeixen escrivint-los, i de tant en tant a classe fem sessions de cal·ligrafia xinesa perquè en practiquin l’escriptura de manera tradicional: amb tinta xinesa i pinzells per a cal·ligrafia.

Les classes es complementen amb referències culturals atractives per als nens, com ara el calendari i l’horòscop xinès, les celebracions més importants de l’any, etc. A més a més, activitats com l’intercanvi de cartes amb la Xina permeten a l’alumnat practicar xinès fora de classe, mentre aprèn sobre cultura xinesa i fa noves amistats.

Quant als materials, s’utilitzen llibres específics de xinès per a nens pensats per a cada edat.

Els més petits (3-5 anys) comencen amb Aprendre chino con Bao Bao 1 i 2, un llibre que té com a protagonista el panda Bao Bao, del qual tenim un peluix-titella a classe que ens ajuda a explicar les seves històries. Aquest llibre està enfocat a tenir un primer contacte amb el xinès i adquirir vocabulari bàsic, com ara: la família, els colors, els nombres, les estacions i preguntes bàsiques (com et dius? Tens germans? Quants anys tens?), mitjançant manualitats (com pintar, dibuixar i retallar objectes i els seus caràcters), cançons i activitats complementàries. A partir dels 6 anys, ja poden utilitzar el mètode Aprende chino con Xiao Yue, de la mateixa col·lecció i estructurat en 4 llibres, que té de protagonista XiaoYue.

Aprende chino con Xiao Yue (0) està pensat per a alumnes hispanoparlants que no tinguin coneixements previs de xinès, per la qual cosa, si ja han fet algun curs de xinès a Nipponia anteriorment, sovint passen a fer directament Aprende chino con Xiao Yue (1).

Els nens que comencen xinès amb 8/9 anys poden començar també directament amb Aprendre chino con Xiao Yue (1).

Els cursos de xinès infantil van avançant en el coneixement de la llengua amb aquests llibres fins al nivell 4.

Algunes classes es complementen amb recursos d’internet projectats a la pissarra o amb un ipad, com ara fragments de vídeos infantils o cançons, jocs d’escriptura de caràcters xinesos, etc.

Existeixen uns exàmens oficials de xinès anomenats YCT (Young Learners Chinese Test) destinats específicament a estudiants de primària i secundària, que se celebren a Barcelona durant el mes de novembre. Tenen 4 nivells: YCT 1, YCT 2, YCT 3, YCT 4 i el més alt d’ells (YCT4) equival al PET (Preliminary English Test, University of Cambridge –l’anterior al First Certificate–).

Quan el professor de xinès considera que un alumne particular o un grup està preparat per a presentar-se a l’examen recomanem als pares que ho faci i aleshores dediquem unes quantes sessions prèvies a preparar-se per a l’examen, amb materials específics, per encarar-lo amb tranquil·litat i confiança.

També informem constantment els nostres alumnes sobre concursos de llengua xinesa i activitats de cultura xinesa que es fan arreu.

Més informació →