Cursos de japonès

Nivells: inicial a japonès 6, preparació de diversos nivells de l’examen oficial de llengua japonesa –Noryoku Shiken– i curs de japonès amb manga.

El pla d’estudis de japonès s’estructura en 6 anys i es treballa tant l’oral com l’escrit (sil·labaris i Kanji). L’enfocament és pràctic i posem especial èmfasi en la comunicació oral. Les classes es complementen amb referències culturals.

El professor explica la gramàtica a classe (en castellà en els primers cursos i a mesura que es va avançant es va introduint més japonès) i es posa en pràctica amb exercicis i pràctiques orals en parelles o grups. També es fan kikitori (exercicis de comprensió oral) amb el CD del llibre. S’introdueixen Kanji paulatinament des del final del primer nivell. Periòdicament es fan petits controls tant de gramàtica com de Kanji, així com alguns exercicis o redaccions de deures.

Nipponia Cursos de Japonès

Quant als materials, el primer curs s’inicia amb un dossier elaborat per NIPPONIA on s’ensenyen els dos sil·labaris Hiragana i Katakana amb fitxes de pràctiques i vocabulari. Paral·lelament, s’aprenen expressions bàsiques japoneses (salutacions, expressions quotidianes, etc). Un cop assimilats els sil·labaris i finalitzat el dossier inicial, l’alumne ja està preparat per començar el llibre de text (utilitzem diversos llibres i mètodes). Els últims cursos de japonès combinen diversos llibres de text i materials més complexos d’orígens variats.

Algunes classes es complementen amb recursos d’Internet projectats a la pissarra, com ara fragments de vídeos de situacions reals o pel·lícules, exercicis específics de gramàtica o d’escriptura de Kanjis, etc.

Quan el professor considera que el grup o alumne particular està preparat per a presentar-se a un examen oficial, els recomana que s’hi presentin. Aleshores es dediquen unes quantes classes a preparar l’examen oficial, amb materials específics.

També oferim cursos específics de preparació de cada nivell de l’Examen Oficial de Llengua Japonesa –Noryoku Shiken (Noken)–, que es fa cada any a principis de desembre a Barcelona. Aquests cursos de preparació per a l’examen es fan de setembre a desembre.

Es fan pràctiques simulades d’examen amb testos reals de convocatòries anteriors i kikitori (comprensió oral). També s’orienta l’alumne sobre quins Kanjis, vocabulari i gramàtica li caldrà estudiar per a l’examen i es fan les explicacions i resolució de dubtes necessaris.

També oferim un curs de dibuix manga.

Noia Manga Nipponia

Informem constantment els nostres alumnes sobre beques i concursos de llengua japonesa que sovint permeten fer estades al Japó.

A més a més, activitats com l’intercanvi de cartes amb el Japó permet a l’alumnat practicar el japonès fora de classe, mentre aprèn sobre cultura japonesa i fa noves amistats.

Més informació →