Cursos de coreà

Nivells: inicial a coreà 2, preparació de l’examen oficial de llengua coreana –TOPIK–

El pla d’estudis de coreà s’estructura en 6 anys i es treballa tant l’oral com l’escrit (sil·labaris i caràcters). L’enfocament és pràctic i posem especial èmfasi en la comunicació oral. Les classes es complementen amb referències culturals.

Nipponia Cursos de Coreà

El professor explica la gramàtica a classe (en castellà en els primers cursos i a mesura que es va avançant introduint més coreà) i es posa en pràctica amb exercicis i pràctiques orals en parelles o grups. També es fan exercicis de comprensió oral amb el CD del llibre. Periòdicament es fan petits controls tant de gramàtica com d’escriptura, així com alguns exercicis o redaccions de deures.

Quant als materials, utilitzem el llibre First step in Korean para hispanohablantes, complementat per altres llibres de text i materials d’orígens variats.

Algunes classes es complementen amb recursos d’internet projectats a la pissarra, com ara fragments de vídeos de situacions reals o pel·lícules, exercicis específics de gramàtica o d’escriptura, etc

Quan el professor considera que el grup o alumne particular està preparat per a presentar-se a un examen oficial, els recomana que s’hi presentin. Aleshores es dediquen unes quantes classes a preparar l’examen oficial, amb materials específics.

També oferim cursos específics de preparació de cada nivell de l’Examen Oficial de Llengua Coreana –Test Of Proficiency In Korean (TOPIK)–, que es fa cada any a la tardor (setembre/octubre) a Barcelona. Aquests cursos de preparació per a l’examen es fan durant el segon semestre de curs (febrer-juny) amb possibilitats de fer-los intensivament durant el juliol, tot i que recomanem preparar-se durant tot el curs per a l’examen (des del setembre de l’any anterior).

Es fan pràctiques simulades d’examen amb testos reals de convocatòries anteriors i comprensió oral. També s’orienta l’alumne sobre el vocabulari i gramàtica que li caldrà estudiar per a l’examen i es fan les explicacions i resolució de dubtes necessaris.

Informem constantment als nostres alumnes sobre beques i concursos de llengua coreana, i activitats organitzades arreu.


Sabies que...

El coreà és la llengua oficial de les dues Corees (del Nord i del Sud) i el parlen en total uns 80 milions de persones. La relació entre Espanya i Corea ve de molt lluny i cada cop va a més. Hi ha documents que demostren que el primer europeu que va arribar a Corea en tota la seva història va ser un espanyol (en concret, el jesuita Gregorio de Céspedes). En el terreny esportiu, les arts marcials coreanes han tingut una gran acceptació a les nostres contrades, com prova l'existència de les Federacions espanyoles de Taekwondo o d'Aikido. Avui en dia, la relació entre Espanya i Corea s'ha anat fent més estreta. Per exemple, existeixen programes conjunts de cooperació tecnològica. A més, la cultura coreana és més a prop de casa nostra del que ens podria semblar a primera vista. Segur que a casa vostra teniu algun producte coreà, només cal que hi penseu un moment. O és que no us sonen les marques LG, Samsung, KIA, Hyundai, SSangyong o Daewoo? Corea del Sud és de fet un exemple de creixement econòmic espectacular, gràcies a la tenacitat dels coreans. El seu desenvolupament es va posar de manifest especialment als Jocs olímpics d'estiu a Seul (1988) i al Campionat del món de futbol (2002).

El sistema d'escriptura coreana té fama de ser un dels més lògics i sistemàtics del món, i s'ha de dir que és una fama merescuda. En efecte, el coreà no fa servir l'alfabet llatí, sinó un alfabet diferent, amb unes lletres anomenades jamo (자모). Les lletres d'aquest alfabet, que són 24 en total (14 consonants i 10 vocals), les va inventar al segle XV el gran rei Sejong (세종대왕), amb la intenció que el seu poble pogués llegir i escriure de forma fàcil. De fet, inicialment les classes socials més elevades van rebutjar aquesta creació perquè consideraven que donava lloc a una escriptura massa senzilla i tot, ja que no els allunyava prou del poble. Amb aquestes lletres, doncs, es compon un sil·labari, anomenat hangul (한글). Aquest sil·labari és molt senzill i es pot aprendre en poques hores. A diferència del japonès, hi ha un únic sil·labari per les paraules coreanes i les de procedència estrangera, el que facilita l'aprenentatge de la llengua. Les formes de les consonants es basen en la forma que la boca fa quan pronuncia el so corresponent. La direcció tradicional per escriure les lletres (en sentit vertical, i de dreta a esquerra) segurament procedeix del xinès. Abans de 1945 s'empraven molts caràcters xinesos a l'escriptura coreana, però actualment aquesta pràctica és en desús.

Pel que fa a la parla, la fonètica és similar a la del català, tot i que hi ha alguns sons diferents. A diferència del xinès, no hi ha tons, sinó que en la parla normal es pronuncia gairebé tot amb el mateix to. Si saps japonès, l'entonació et resultarà similar, amb un èmfasi sobre les partícules que resulta molt musical. Però òbviament no cal saber japonès per estudiar els sons del coreà. La fonètica coreana és també senzilla d'aprendre. Les síl·labes sempre comencen amb una consonant, i les segueix una vocal. Després pot venir una consonant o dues. Es llegeixen d'esquerra a dreta, com el català, però també de dalt a baix. És molt senzill!

La gramàtica coreana també és molt simple. El verb és impersonal, i és a dir, no canvia segons la persona que fa l'acció ni segons el número. Per tant, els verbs no es conjuguen. Les paraules tampoc canvien segons si són singular o plural. El coreà no té número, gènere, articles, veu i pronoms relatius. De manera semblant al japonès, fa servir partícules, que substitueixen a les preposicions que fem servir en català o castellà. De fet, hi ha moltes similituds entre el coreà i el japonès, similituds que es poden apreciar en el lèxic d'ambdós idiomes. En efecte, comparteixen algunes paraules idèntiques, com ara "kaban" (bossa). En coreà, molts paraules que gramaticalment es podrien considerar sobreres simplement no es fan servir. Això simplifica molt la frase coreana!

També igual que el japonès, el coreà és una llengua aglutinant que disposa d'un llenguatge honorífic, el que permet mostrar respecte per part de qui parla o escriu. Per això, una part del vocabulari del coreà és llenguatge cortès, el que permet adreçar-se d'una forma diferent si es parla a una persona gran o es vol expressar molt de respecte. Segons alguns lingüistes (com Ho-Min Sohn), el llenguatge honorífic coreà és el més sistemàtic del món! A més, el coreà és relativament homogeni. Encara que té alguns dialectes (anomenats bang-eon), hi ha molt poques diferències dialectals per raó de la geografia.

Tot això fa que el coreà sigui un idioma relativament senzill d'aprendre, que tothom pot estudiar.
Com diu un vell refrany coreà:
서당개삼년에풍월읊는다.
(Fins i tot un gos pot recitar poesia després de tres anys a l'escola).

Més informació →