Cursos d'alemany

Nipponia ofereix actualment diversos cursos d'alemany per a nens i per a adults.

També realitzem cursos d'alemany de diversos nivells i per als negocis per a empreses i centres d'estudis.

Es tracta d'una llengua amb molt de potencial i que cada vegada té més demanda com a complement curricular de l'anglès.

En els últims anys s'ha notat un increment considerable del nombre d'estudiants d'alemany (60% segons dades de l'Institut Goethe) i ha crescut també en un 65% el nombre de joves d'aquest país que estudien a Alemanya per les oportunitats laborals que ofereix aquest país.

 

Sabies que...

L'alemany és una llengua indoeuropea que pertany al grup de les llengües germàniques occidentals. És la llengua amb més parlants natius de la Unió Europea.

L'alemany no tan sols és la llengua oficial d'Alemanya, Àustria i Liechtenstein, sinó que també es parla a dues terceres parts de Suïssa, dues terceres parts de la província del Tirol del Sud, en alguns cantons de l'est de Bèlgica i en alguns pobles fronterers del comptat de Jutlàndia meridional (Nordschleswig) de Dinamarca.

L'alemany estàndard es coneix amb el nom de Hochdeutsch i es creà a partir de diversos dialectes com a llengua escrita.

S'escriu fent servir l'alfabet llatí, cosa que en facilita l'aprenentatge. A més de les 26 lletres bàsiques, l'alemany té tres vocals amb Umlaut (alteració vocàlica ¨): ä, ö,ü. Un dels trets més característics de l'escriptura en alemany és l'existència del caràcter ß, anomenat, Eszett o scharfes S ("s afilada"), que representa el fonema fricatiu alveolar sord [ s ] (AFI). Aquesta grafia, que no té cap relació amb la beta grega, es va introduir en l'època de la mecanografia, però el caràcter era al principi una s (Es) llarga y z (Zett) minúscula amb llaç descendent, segons les convencions de la cal·ligrafia de la època. A Suïssa no es fa servir i es substitueix per ss.

L'alemany és una llengua flexiva. La inflexió no sols afecta el final de la paraula, sinó també l'arrel, cosa que complica una mica més la declinació i la conjugació. En realitat, però, l'estructura gramatical que té no és gaire més complexa que la majoria de llengües indoeuropees amb flexió nominal i verbal.

Perquè en feu un petit tast, us deixem un embarbussament alemany:

"Fischers Fritze fischte frische Fische. Frische Fische fischte Fischers Fritze".

Traducció: (El fill) Fritze del pescador ha pescat peixos frescos. Peixos frescos ha pescat (el fill) Fritze del pescador.

Més informació →