Conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona

Nipponia i el Servei de Llengües Modernes de la UdG han signat un conveni de col·laboració per difondre les llengües japonesa, coreana i xinesa entre els seus alumnes, professorat i personal.

Gràcies a aquest conveni, els membres de la comunitat universitària i els familiars de primer grau del personal de la UdG tindran un descompte del 50% en la matrícula en inscriure's en els cursos de llengua i cultura japoneses, coreanes i xineses a Nipponia.

A més a més, els cursos de japonès, xinès i coreà permeten obtenir 2 crèdits de lliure elecció per semestre, de manera que es poden convalidar com a part dels estudis universitaris de la UdG.

Més informació →